انتخاب زیرگرایش : کارشناسی ارشد 90-10-1 کلیه ورودی‌های 90 کارشناسی ارشد نرم‌افزار باید تا پایان دی ماه 1390، زیرگرایش خود را تعیین کنند. برای این کار باید فرم انتخاب زیرگرایش را پر نموده و تا قبل از پایان مهلت اعلام شده به مدیر گروه تحویل دهید. جهت اطلاع از جزئیات زیرگرایش‌ها و مقررات آنها می‌توانید به برنامه درسی کارشناسی ارشد نرم‌افزار رجوع کنید