نتایج انتخاب زیرگرایش و تعیین استاد راهنمای پروژه: کارشناسی ارشد 90-11-09 نتایج انتخاب زیرگرایش و تعیین استاد راهنمای پروژه برای ورودی‌های 90 کارشناسی ارشد نرم‌افزار را می‌توانید در این فایل ملاحظه کنید.