قابل توجه دانشجویان کارشناسی نرم‌افزار 91-06-12 قابل توجه دانشجویان کارشناسی نرم‌افزار:
علاوه بر درس طراحی زبان‌های برنامه‌سازی، درس بازیابی پیشرفته اطلاعات نیز از این به بعد تنها در نیمسال پاییز ارائه خواهد شد.