قابل توجه دانشجویان درس طراحی الگوریتم‌ها 91-06-28 قابل توجه دانشجویان درس طراحی الگوریتم‌ها
به اطلاع می‌رساند که در نیمسال جاری (پاییز 91)، رابطه پیش‌نیازی بین دو درس طراحی الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی به صورت هم‌نیازی در نظر گرفته خواهد شد؛ لذا دانشجویان درس طراحی الگوریتم‌ها می‌توانند در زمان ترمیم، در درس هوش مصنوعی نیز ثبت نام کنند. توجه به این نکته ضروری است که این تصمیم تنها منحصر به نیمسال جاری خواهد بود.

رامان رامسین
مدیر گروه نرم‌افزار