دروس نیمسال‌های اول و دوم 91-90 :کارشناسی و مقاطع تکمیلی 90-05-14 با دنبال کردن پیوندهای زیر می‌توانید به لیست‌های دروس گروه نرم‌افزار در نیمسال‌های اول و دوم سال تحصیلی آینده دسترسی پیدا کنید:
· لیست دروس کارشناسی نرم‌افزار در نیمسال‌های اول و دوم 91-90
· لیست دروس مقاطع تکمیلی نرم‌افزار (ارشد و دکترا) در نیمسال‌های اول و دوم 91-90