استادیار
عضو اصلی

دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه آیندهوون، هلند
موضوعات پژوهشی: هندسه محاسباتی، الگوریتم‌های تصادفی، داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها برای داده‌های حجیم، الگوریتم‌های تقریبی


استادیار (بازنشسته)
کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف، ایران
موضوعات پژوهشی: فناوری اطلاعات، مهندسی اینترنت، آموزش به کمک رایانه


دانشیار
دکترا در مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف، ایران
موضوعات پژوهشی: امنیت اطلاعات، امنیت پایگاه داده و کنترل دسترسی، روش های صوری و منطق برای امنیت، سیستم های تشخیص نفوذ

محمد ایزدی

دانشیار
عضو اصلی

دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه لیدن، هلند
دکترا در مهندسی نرم‌افزار - دانشگاه صنعتی شریف، ایران
موضوعات پژوهشی: درستی ‌یابی سیستم‌های نرم‌افزاری، زبان‌های برنامه‌سازی، سیستم‌های توزیع‌شده، منطق در علوم کامپیوتر، نظریه محاسبات و پیچیدگی


دانشیار
دکترا در مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
موضوعات پژوهشی: الگوریتم‌های یادگیری، هوش محاسباتی، شبکه‌های موبایل، سیستم‌های توزیع شده


دانشیار
دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه سیدنی، استرالیا
موضوعات پژوهشی: سیستم‌های عامل، سیستم‌های توزیع شده، پایگاه‌های داده


دانشیار
دکترا در مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه واسدا، ژاپن
موضوعات پژوهشی: پردازش تصویر، بینایی ماشین، روباتیک، سیستم‌های فازی

جعفر حبیبی (مدیر گروه)

دانشیار
عضو اصلی

دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه منچستر، انگلستان
موضوعات پژوهشی: ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری، مدلسازی و شبیه سازی سیستم‌های اطلاعاتی، مهندسی نرم افزار


استادیار
عضو اصلی

دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه واترلو، کانادا
موضوعات پژوهشی: مهندسی نرم‌افزار، بازمهندسی و مهندسی معکوس سیستم‌های نرم‌افزاری، درک چهارچوبهای نرم‌افزاری شیءگرا، تولید سیستم‌های نرم‌افزاری به روش مؤلفه‌گرا


دانشیار
دکترا در مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه پلی تکنیک، آمریکا
موضوعات پژوهشی: سیستم عامل، امنیت سیستم


استادیار
عضو اصلی

دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه یورک، انگلستان
موضوعات پژوهشی: مهندسی نرم افزار، متدولوژی‌های ایجاد سیستم‌ها، مهندسی متدولوژی، الگوهای ایجاد نرم‌افزار


استادیار
دکترا در مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف، ایران
موضوعات پژوهشی: يادگيری ماشين، الگوشناسی آماری، بازيابی و جستجوی اطلاعات، سيستمهای هوشمند، بهينه سازی محدب


استادیار
عضو اصلی

دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه واترلو، کانادا
موضوعات پژوهشی: الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی، هندسه‌ی محاسباتی، نظریه‌ی الگوریتمی گراف‌ها، داده‌های حجیم


استادیار
عضو اصلی

دکترا در مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف، ایران
موضوعات پژوهشی: مهندسی نرم افزار، شبکه های پیچیده، سیستم های محاسباتی اقتصادی و اجتماعی


دانشیار
دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه اسکس، انگلستان
موضوعات پژوهشی: برنامه‌ریزی در هوش مصنوعی، پردازش زبان‌های طبیعی


استاد
عضو اصلی

دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، آمریکا
موضوعات پژوهشی: پردازش موازی، هندسه محاسباتی، الگوریتم‌ها، ارزیابی کارایی


استاد
عضو اصلی

دکترا در مهندسی برق و علوم کامپیوتر - دانشگاه میشیگان، آمریکا
موضوعات پژوهشی: روشهای رسمی، مدل‌سازی کارایی و اتکاپذیری، شبکه‌های کامپیوتری، اعتبار‌سنجی و درستی‌یابی


دانشیار
عضو اصلی

دکترا در علوم کامپیوتر - دانشگاه اسکس، انگلستان
موضوعات پژوهشی: روش‌های رسمی، مهندسی نرم افزار، پایگاه‌های داده